BLOG POST

De sensitieve hulpverlener

Ieder mens wordt geboren met een lichamelijke (stoffelijke) sensitiviteit. Dit betekent dat wij heel scherp kunnen aanvoelen of soms voorvoelen wat er gaat gebeuren. Evenals de dieren om ons heen. De één heeft dat echter sterker ontwikkeld dan de ander. Deze gevoeligheid resoneert in onze ziel en komt bij de persoon binnen. De resonantie die binnen komt, gaat direct door de eigen persoonlijkheid heen. De eigen normen en waarden, karakter eigenschappen andere zaken die men mogelijk op dat moment opvangt, alles kleurt de resonantie. Bij alle gebeurtenissen in het leven speelt deze sensitiviteit een belangrijke rol, dit bepaald mede de subjectiviteit van de ervaring. Het is buitengewoon belangrijk dat men daar bewust van is doordat het een belangrijk onderdeel vormt waaruit wij reageren. Vanzelfsprekend werkt deze sensitiviteit ook wanneer men in contact staat met de ander. Alle gevoeligheden en daar aan gekoppelde waarden en normen en eigen karaktereigenschappen kleuren de resonantie wanneer men met een ander te maken krijgt. Vanuit de ander werkt dit omgekeerd natuurlijk ook. In alle vormen van relaties is het belangrijk om men hiervan bewust te zijn. Des te meer de frequentie van het bewustzijn verhoogd is, des te meer men in staat is om zich werkelijk hier rekenschap van te geven. Hulpverleners en therapeuten maken ook gebruik van deze, in ons aller mensen, aanwezige gevoeligheid . Een ieder zal zich daar in meer of mindere mate bewust van zijn. Alle hulpverleners, alle therapeuten staan onder invloed van een groot resonerend energetisch veld, waarin ook deze sensitiviteit een rol in speelt. In deze onmiskenbare energetische uitwisseling, waar men zich vaak niet bewust van is, gebeurt veel. Zoals al eerder uitgelegd is er ook een constante energetische verbinding tussen het universum, de geestelijke wereld, en wij mensen onderling. Energie is universeel. Door ons fysieke bestaan heen lopen ontelbare energetische verbindingen die zorgen voor de fundamentele levensenergie. Deze energie is constant in de beweging. Wat vaak enorm wordt onderschat, is dat juist deze energetische uitwisseling ook constant in beweging is tussen de therapeut en de cliënt. Het is een uitwisseling die vaak over het hoofd wordt gezien, maar een oh zo belangrijke uitwisseling. Zowel in positieve zin als in negatieve zin, want energie bestaat uit positieve en negatieve polen. Wanneer een therapeut niet sterk genoeg is in zijn eigen basis kan hij energetisch gewoon weg niet sterk genoeg zijn om de cliënt te helpen. In een nog erger geval kan hij ook volkomen uit geblust raken van de sessie en zich extreem vermoeid voelen. Dit geldt van een fysiotherapeut, maatschappelijk werker tot een hulpverlener die in het spirituele circuit opereert. Wanneer men hier zich niet van bewust is, zie je vaak dat mensen na een aantal jaren aan het einde van hun Latijn zijn. Ze hebben te weinig rekening gehouden met het feit dat ze veel negatieve energie van anderen hebben opgeslagen en niet voldoende deze energie hebben kunnen afvoeren. Vanzelfsprekend geldt dit net zo goed voor de cliënt, een cliënt kan de deur uitgaan bij een therapeut en er slechter aan toe zijn dan toen hij binnen kwam. Het idee,” baat het niet dan schaadt het niet”, dat vaak gedacht wordt doet geenszins opgeld. Werkzaam zijn als therapeut/hulpverlener binnen het alternatieve/spirituele kader vraagt nog iets extra’s van hen. De intenties waarmee vanuit dit circuit andere mensen “geholpen” worden zijn vaak goed bedoeld. Wanneer de intentie juist is, communiceert men zodanig dat de cliënt weet waar de therapeut toe in staat is. De therapeut is zich bewust van zijn eigen mogelijkheden, hij is zich bewust tot waar zijn lat reikt. Deze mensen geven dan aan dat zij werken met hun eigen stoffelijke sensitiviteit die mogelijk net iets verder ontwikkeld is dan bij een ander. Ze werken met hun eigen kracht, vanuit hun eigen organismen. Zij zijn zich altijd bewust van hun eigen energetisch welbevinden en de energetische uitwisseling tussen mensen. Helaas gebeurt dit ook vaak niet en ziet men zijn eigen mogelijkheden vaak te rooskleurig. Status en geld vertroebelen vaak dit terrein. Er zijn echter ook spiritueel therapeuten die werkelijk in verbinding te staan met geestelijk wereld. Wat is nu het verschil met iemand die wel vanuit de geestelijke wereld wordt ondersteund en mensen op basis daarvan helpt. Zo iemand wordt door de geestelijke Intelligenties uit gekozen. Het is de geestelijke wereld die dit in handen houdt en zorgvuldig uit kiest wie zij als instrument willen laten dienen. Vervolgens maken zij gebruik van de organismen van de therapeut om met astrale energie de cliënt verder helpen. Dit is een geschenk uit de geestelijke wereld. Deze energie is altijd zuiver en gespeend van persoonlijke eigenschappen. Het meest opvallende verschil is ook wel dat er vanuit de sferen nooit voorspellende boodschappen worden gegeven. Dit zou indruisen tegen elke Kosmische wet, want een ieder zou onder de last van zijn eigen toekomst bezwijken. De geestelijke wereld zal nooit je de levenslessen ontnemen door je te vertellen wat te doen. Het vraagt van een therapeut die op die manier werkt complete overgave en een bepaalde vorm van passiviteit. Hoe herken je nu een therapeut die werkt vanuit zichzelf, maar waarschijnlijk zelf er van overtuigd is dat hij wel degelijk boodschappen door krijgt uit de sferen. Dat is heel moeilijk aan te geven, vooral als je het verschil nauwelijks hebt mee gemaakt. Je eerste intuïtie zal je leidraad moeten zijn en geef toe aan je eerste gevoelens op dat moment. Je eigen waarheid, gereflecteerd vanuit je hart zal je kompas zijn. Dit alles wil niet zeggen dat een paranormaal genezer die werkt vanuit zichzelf, je wel degelijk voor dat moment verder kan helpen en ondersteunen. Blijf energetisch alert en kritisch naar wat iemand zegt, blijf altijd je intuïtie vertrouwen, wat iemand ook zegt of doet. Ga bij jezelf na of je tot in mijn diepste van je ziel herkent wat iemand zegt. Als dat niet het geval is, dan heb je niets aan deze paranormale genezer of waarzeggerij.

Bron: Nieuwetijdskinderen