top of page

BLOG POST

Spiritueel vs Paranormaal

Het ‘paranormale’ zesde zintuig

Paranormaal wil zeggen dat iemand het vermogen heeft om gebruik te maken van andere zintuigen dan de standaard vijf zintuigen (horen, zien, voelen, weten en ruiken). Vaak wordt dit dan ook het ‘zesde zintuig’ genoemd. Het betreffen zaken die het ‘normale’ overschrijden. Paranormaal is bovennatuurlijk en betekent dat je iets gezien, gehoord of gevoeld hebt dat niet ‘natuurlijk is’. Bij paranormaliteit horen verschijnselen die wij niet kunnen verklaren aan de hand van wetten of wetenschap. Hierbij kan gedacht worden aan geestverschijning (helderziend) of het horen van stemmen (helderhorend). We spreken van een paranormale ervaring wanneer je iets ziet, hoort of voelt dat niet voor iedereen waarneembaar is.

Het paranormale heeft veel publiciteit gekregen de afgelopen jaren, met name in tv-programma’s en films gericht op paranormale activiteiten. Denk aan het tv-programma rondom het medium Char en bijvoorbeeld de film Paranormal activity. Helaas weten weinigen precies wat het paranormale eigenlijk is. Het paranormale is dan ook erg breed; er bestaan verschillende gradaties en mogelijkheden. Een ding is gelijk: het beschrijft gebeurtenissen of vaardigheden buiten of boven de normale menselijke bevoegdheden of zintuigen.

Spiritualiteit als een bewuste manier van levenSpiritualiteit is gericht op bewustwording: het in contact zijn met je ziel, met je innerlijke. Dit vraagt om een bewustzijn, een bewuste manier van leven. Spiritualiteit bestaat uit bijvoorbeeld je naasten bewust liefhebben en helpen, zuiver met je eigen energie omgaan. Pendelen, tarot, reiki, meditatie en magnetisatie zijn mogelijke spirituele bezigheden. Echter, soms met het gevolg dat men paranormale ervaringen opdoet. Tarot wordt bijvoorbeeld daarom ook wel gebruikt door paragnosten. Wanneer je spiritueel bezig bent en je open stelt, kun je je eigen paranormale gaven leren ontwikkelen. Iedereen bezit namelijk paranormale gaven, maar niet iedereen ontwikkelt deze.

Spiritueel heeft te maken met de manier waarop je in de maatschappij staat en de manier waarop je een verklaring zoekt voor dingen des levens. Van oudsher is spiritualiteit geassocieerd met religie en goden. Godsdiensten vormen één manier om verklaringen te zoeken. Daarom zijn alle godsdiensten ook directe uitingen van spiritualiteit.

Verschillen tussen paranormaal en spiritueelParanormaal ben je of word je door jezelf te trainen. In principe is iedereen ermee geboren, maar zijn we verleerd om het te gebruiken. Met spiritualiteit ben je bezig, het is een levenswijze. Spiritualiteit en paranormaliteit gaan vaak niet los van elkaar. De ontwikkeling van paranormale gaven vereist een bewust manier van leven, dus de verdieping in spiritualiteit. Door middel van spiritualiteit komt men verder in contact met zichzelf, waardoor soms bijzondere gaven naar boven komen. Het paranormale van een persoon heeft als basis het bewustzijn van die persoon, en dat bewustzijn heeft als basis de gezondheid van de persoon. Om gebruik te maken of te werken met het paranormale, is dan ook een goede gezondheid nodig.

Spiritualiteit en paranormaliteit beginnen bij een goede gezondheid!

Bron: Inspirerend leven – inspirerendleven.nl


bottom of page